Курс валют

  • USD
  • EUR

Моё бронирование

MOUNT CARMEL. 4*

Хайфа* (до 7 ночей)

HAIFA (TILL 7 NIGHT)  /  ХАЙФА* (ДО 7 НОЧЕЙ)